>

 Nowy cennik na rok 2025 - szczegóły w zakładce "Cennik" 

Regulamin Zwiedzania Pałacu Odrowążów w Kamieniu Śląskim

 

 1. Zwiedzanie pałacu odbywa się z przewodnikiem. Nie ma możliwości samodzielnego zwiedzania wnętrz pałacowych.
 2. Grupy zgłoszone mają pierwszeństwo wstępu do pałacu w ustalonym wcześniej terminie.
 3. Zwiedzanie pałacu dla grup, które wcześniej nie rezerwowały terminu, jest możliwe w czasie ustalonym na miejscu z pracownikiem recepcji.
 4. Grupa nie może przekraczać 50. osób.
 5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania pałacu należy o tym fakcie bezzwłocznie, tj. co najmniej jeden dzień przed upływem ustalonego terminu, telefonicznie lub mailowo poinformować pracowników recepcji (77/4519100; info@sebastianeum.pl). Brak takiej informacji skutkuje obciążeniem organizatora grupy należnością za zwiedzanie pałacu. Obciążenie wynosi 100 % wg liczby zgłoszonych uczestników grupy.
 6. W razie zaistniałych opóźnień grupy, należy o tym bezzwłocznie poinformować pracowników recepcji, celem ustalenia nowego terminu zwiedzania pałacu.
 7. W terminie 01.04.-31.10 istnieje możliwość zwiedzania pałacu przez turystów niezorganizowanych 
  w grupy. Terminy zwiedzania: od poniedziałku do piątku, godz. 11.00 oraz godz. 14.00. W soboty, 
  w niedziele i w dni świąteczne terminy zwiedzania w godz.: 13.00; 14.00; 15.00; 16.00.
 8. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku niemieckim jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 9. Zarząd pałacu zastrzega sobie prawo do odwołania ww. terminów zwiedzania, do zmiany godzin zwiedzania, do zmiany trasy zwiedzania oraz do okresowego wyłączenia ze zwiedzania niektórych pomieszczeń pałacu.
 10. Zabrania się w czasie zwiedzania dotykania eksponatów oraz jakiegokolwiek używania pałacowych mebli.
 11. Rodzice lub opiekunowie sprawują nadzór i opiekę nad dziećmi zwiedzającymi pałac i ponoszą materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci.
 12. W czasie zwiedzania zabrania się używania telefonów komórkowych.
 13. Zabrania się kręcenia filmów amatorskich na terenie pałacu bez uzyskania zgody Dyrektora obiektu.
 14. Tylko za zgodą przewodnika można wykonywać zdjęcia amatorskie. Zdjęcia wykonane w Pałacu przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Bez zgody Dyrektora obiektu nie zezwala się na ich publikowanie i rozpowszechnianie.
 15. Zabrania się wprowadzania do pałacu zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych.
 16. Zabrania się wnoszenia do pałacu i spożywania we wnętrzach pałacowych żywności oraz picia napojów. Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu na terenie całego kompleksu pałacowo-parkowego.
 17. Pracownicy obiektu mają prawo odmówić wstępu do pałacu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom agresywnym lub zachowującym się prowokacyjnie.
 18. Pracownicy obiektu mają prawo zakończyć wcześniej zwiedzanie obiektu w przypadku obecności osób zakłócających porządek zwiedzania, nieprzestrzegających niniejszy Regulamin, naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 

PDFCENNIK BILETÓW.pdf (433,71KB)

zwiedzanie pałacu z przewodnikiem

Grupowy (autobus ok. 50 osób)

120,00 PLN

Dorośli

6,00 PLN

Dzieci do lat 13

3,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera