>

Kompleks pałacowo-parkowy z sanktuarium św. Jacka

W 1994 r. ziemia śląska została wzbogacona o odbudowany z ruiny kompleks pałacowo-parkowy w Kamieniu Śląskim. Przez wieki pałac w Kamieniu Śląskim znany był jako siedziba wielkich rodów rycerskich i szlacheckich. Na sławę tego miejsca wpłynął przede wszystkim fakt narodzin św. Jacka w kamieńskim zamku. Do tej pory kult św. Jacka jest tu bardzo żywy. Do czasu zakończenia II wojny światowej kamieński pałac i posiadłości z nim związane dobrze się rozwijały. Pod koniec wojny pałac został splądrowany przez wojska sowieckie. Po wojnie, do 1958 r., funkcjonował jako dom dziecka. Następnie został przejęty przez wojsko. W latach 60. zamieszkiwały w nim wojska rosyjskie, stacjonujące na pobliskim lotnisku. Wtedy to został całkowicie zdewastowany, a w 1971 r. podpalony. Sprawa przyszłości obiektu zaczęła jawić się w nowym świetle po społeczno-politycznych przemianach w 1989 r. Wtedy to nowe władze wojewódzkie w Opolu wystąpiły z inicjatywą przejęcia zniszczonego kompleksu przez Diecezję Opolską. Intensywne prace remontowe trwały cztery lata. Prowadzone były pod kierownictwem ks. prałata dra Alberta Glaesera. Od 1994 r. obiekt stał się nie tylko miejscem pielgrzymkowym, ale także centrum konferencyjno-naukowym przy Uniwersytecie Opolskim.

 

W zabytkowych wnętrzach organizowane są konferencje, szkolenia, sympozja, często o wymiarze międzynarodowym. Miejsce to jest licznie odwiedzane przez krajowe i zagraniczne grupy turystów, którzy pragną zapoznać się z kulturą i zabytkami Śląska. Do tutejszego sanktuarium św. Jacka przybywają liczne grupy pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Obecnie miejsce to stanowi jedno z najpiękniejszych dóbr kultury Śląska Opolskiego.

więcej informacji

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera