>

Budowa ośrodka-część turystyczno-wypoczynkowa

Projekt Budowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w zespole pałacowym w Kamieniu Śląskim w gminie Gogolin został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 - Rozwój turystyki i kultury.

Wysokość dofinansowania całej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 35 %. Wkład własny Diecezji Opolskiej wynosi 65%.

 

Głównym celem projektu było wykorzystanie walorów kulturowych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego wsi Kamień Śląski dla rozwoju turystyki, stymulującej rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego, w tym gminy Gogolin. Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:
  • zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska
  • wydłużenia sezonu turystycznego i zapewnienia całorocznych atrakcji rekreacyjno-wypoczynkowych
  • poprawienia konkurencyjności opolskiej oferty turystycznej
  • ułatwienia dostępu do atrakcji kulturowo-rekreacyjnych i do obiektów turystycznych
  • rozwoju turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych
W dniu 15 grudnia 2004 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację powyższego projektu inwestycyjnego, którego przedmiotem było: wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem.
7 kwietnia 2005 r. podpisana została umowa między wykonawcą a inwestorem. Termin rozpoczęcia prac budowlanych pokrywa się z terminem podpisania umowy. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2006 r.
 
Dnia 30 grudnia 2005 r. Diecezja Opolska podpisała umowę z Urzędem Wojewódzkim w Opolu o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Pierwszy etap projektu inwestycyjnego obejmował budowę nowego obiektu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego o kubaturze 5 090 m3. Jest to budynek o dwóch kondygnacjach. Na parterze mieści się:
  • basen o powierzchni 229,15 m2
  • basen o powierzchni 94 m2, przystosowany dla osób ruchowo niepełnosprawnych
  • sala psychoterapii i kinezyterapii o powierzchni 28 m2
  • sala ćwiczeń ruchowych o powierzchni 48,15 m2
  • sauna o powierzchni 5,15 m2
Piętro stanowi część mieszkalną z dwudziestu siedmioma jednoosobowymi pokojami o powierzchni ok. 8,70 m2 z łazienką o powierzchni ok. 2,5 m2
 
Zamieszczone zdjęcia   ilustrują stan realizacji pierwszego etapu projektu (31.03.2006 r.)
fu1.jpeg
Nowy obiekt sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego - widok od strony lotniska
 
fu2.jpeg
Niecka basenowa większa (16 x 8 m)
 
fu3.jpeg
Niecka basenowa mniejsza przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (8 x 4 m)
 
fu4.jpeg
fu5.jpeg
Hala basenowa z sauną
 
fu6.jpeg
fu7.jpeg
Przejście z hali basenowej do części mieszkalne
 
fu8.jpeg
Przebieralnia basenowa
 
fu9.jpeg
fu10.jpeg
 Pokoje mieszkalne
 

W drugim etapie realizacji ww. projektu inwestycyjnego podjęto prace adaptacyjne spichlerza na cele turystyczne. Spichlerz jest wpisany do ewidencji zabytków. Jego kubatura wynosi 3 439 m3. Jest to obiekt posiadający trzy kondygnacje. Parter stanowić będą: hol wejściowy, cafeteria z małą gastronomią i z pięcioma stanowiskami internetowymi o powierzchni 47,35 m2, zespół gabinetów do masażu. Pierwsze i drugie piętro przeznaczono na część mieszkalną, obejmującą sześć pokoi jednoosobowych i osiemnaście pokoi dwuosobowych o powierzchni od 12,50m2 do 26 m2, każdy z łazienką o powierzchni około 3m2.

Zamieszczone zdjęcia ilustrują stan prac adaptacyjnych związanych z realizacją drugiego etapu projektu (31.03.2006 r.)

fu11.jpeg
Spichlerz - widok od strony lotniska
 
fu12.jpeg
Korytarz łączący budynek basenowo-mieszkalny z budynkiem dawnego spichlerza
 
fu13.jpeg
Wnętrze byłego spichlerza - korytarz
 
fu14.jpeg
Wnętrze byłego spichlerza - pokój mieszkalny
 
W dniu 29.05.2006r. ukończono prace i oddano obiekt (turystyczno-wypoczynkowy) do użytku. Aby obejrzeć efekty tych prac, zapraszamy na naszą galerię zdjęć
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera