>

Basen

Sebastianeum Silesiacum dysponuje krytą pływalnią z dwiema nieckami basenowymi przeznaczonymi do pływania oraz do  ćwiczeń. 
Basen wyposażony jest w kaskadę wodną służącą do masażu
Oferujemy również wannę jacuzzi, która pozwala na doskonały relaks oraz odprężenie. Hydromasaż wpływa korzystnie na stan zdrowia oraz funkcjonowanie narządów ruchu.
Istnieje możliwość skorzystania z sauny, która doskonale hartuje, zwiększa odporność na przeziębienie i grypę. Wysoka temperatura oczyszcza organizm i przyspiesza przemianę materii.

Godzina basenowa obejmuje:
45 min.  korzystania z niecek basenowych, w tym możliwość skorzystania z sauny i jacuzzi + 15 min. przebieralnie.
Wejście na basen każdorazowo na 10 min. przed pełną godziną.
Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00.
W weekendy w godzinach od 15.00 do 20.00

W  wtorki, środy i piątki w godzinach od 20.00 do 21.00 zapraszamy na Aquaareobic.  

Ośrodek prowadzi również naukę pływania. Informację o terminach mogą Państwo uzyskać w recepcji ośrodka pod numerem 77 4671104 lub 
77 45 19 100
Na basenie obowiązują czepki i klapki basenowe. Dla osób korzystających z sauny obowiązuje duży ręcznik.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY
W NIECKACH BASENOWYCH

Woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone
w S 4 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach
(Dz.U. 2015, poz. 2016).

Ostatnia roczna ocena jakości wody (od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2022r.) pływalni krytej w Kamieniu Śląskim
przy ul. Parkowej 1B dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach została wydana dnia
7 marca 2023r. (pismo nr: HK.9020.2.12.2023.MM).

Konkluzja oceny:

„Woda na pływalni, w tym woda doprowadzana
na pływalnię, spełnia wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne i odpowiada wymaganiom sanitarnym”
(p. 1).

W ocenianym okresie tj. roku 2022 Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Krapkowicach nie stwierdził braku przydatności wody do kąpieli.


Cennik korzystania z basenu  

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera