>

NAGRODA "ZIELONY FENIKS" 2023 

Nasz ośrodek został doceniony za szereg innowacyjnych projektów z zastosowaniem OZE, które wyznaczają kierunki i standardy dla zrównoważonej gospodarki ekologiczno-energetycznej w Polsce i w Europie.

Zielony Feniks 2023 to nagroda przyznana przez Fundację na Rzecz Rozwoju Eko-energetyki. Ta powstała z potrzeby popularyzacji wiedzy o odnawialnych źródłach energii i relacjach pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym i społecznym. Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich organizacji społecznych, samorządowych i biznesowych w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliw alternatywnych oraz ekologicznej utylizacji odpadów – w tym komunalnych.

Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku jako nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki.

W tymże 2009 roku w naszym ośrodku wybudowano nowoczesną kotłownię z zastosowaniem zintegrowanego systemu pomp ciepła i paneli słonecznych o łącznej mocy 500 kW. Zastosowano specyficzny układ połączenia energii słońca i ziemi – 60 kolektorów słonecznych i 5 pomp ciepła.

Ponadto w kolejnych latach m.in.: zastosowano system kompleksowej gospodarki wodno- ściekowej, w ramach którego zbudowano system małej retencji wodnej oraz przydomową oczyszczalnie ścieków funkcjonującą w biegu zamkniętym.

Utworzono obszary terenów zielonych ogólnie dostępnych dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych: zrewaloryzowano zabytkowy park o powierzchni 6,3 ha, stworzono unikatowy ogród ziołowy, zagospodarowano 13100 metrów kwadratowych nieużytków, tworząc tzw. ogród Kneippa.

Wdrożyliśmy także projekt „Zielona wyspa energetyczno-ekologiczna”. Jego celem jest uzyskanie pełnej niezależności od dostawcy zewnętrznego. Instalacje fotowoltaiczne zintegrowano z turbiną wiatrową, a cały system z przemysłowym magazynem energii o mocy 780 kWh. (W 2019 roku był to pierwszy przemysłowy magazyn energii w Polsce).

Powstał  także program optymalizacji gospodarowania energią elektryczną (dokonano wymiany źródeł oświetlenia z tradycyjnych na LED oraz zastosowano innowacyjne rozwiązania z zakresu IT pozwalające monitorować i optymalizować produkcję i zużycie energii elektrycznej.

Podpisano list intencyjny z Tauron Nowe Technologie w sprawie realizacji instalacji produkującej i magazynującej wodór do napędzania pojazdów mechanicznych i przetwarzania go na energię elektryczną.

 

Zielony-Feniks-Certyfikat.jpeg

Zielony-Feniks-list-gratulacyjny.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera